Oddělení pro projektovou podporu

GAČR - Grantová agentura ČR

Kontakt

Vyhlášení soutěží, administrativní zabezpečení

Ing. Zdeňka Rašková

tel.: 54949 1406, 6530
kan.: pav. 01/01007, Kotlářská 267/2

Ekonomika projektů, kontroly čerpání

Ing. Jana Kovaříková

tel.: 54949 8781
kan.: pav. 01/01018, Kotlářská 267/2

http://www.gacr.cz/

OBECNÉ INFORMACE:

Statutární zástupce pro projekty GAČR - děkan PřF doc. Mgr. Tomáš Kašparovský,Ph.D.

Sociální a zdravotní pojištění a sociální fond - 35% z hrubých mezd, 34% z DPČ

Doplňkové (režijní) nákaldy:
20% z celkových nákladů (pro projekty s počátkem do roku 2018)
25% z dotace na osobní náklady, materiál, cestovné a služby (pro projekty s počátkem od roku 2019)

 

Vyhlášené výzvy


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 3293 od 25.6.2018