Oddělení pro projektovou podporu

GAČR - Grantová agentura ČR

Pokyny k závěrečným zprávám za rok 2017

(založeno: 1. 12. 2017, aktualizováno: 1. 12. 2017 13:38)
  • Nahlášení vratek: 10.1.2018
  • Uzavření účetnictví projektu: 12.1.2018
  • Interní termín pro kontrolu zprávy v GRIS: 23.1.2018
  • Termín pro odevzdání na GAČR: 31.1.2018.

 

Vážení řešitelé,

Věnujte prosím pozornost níže uvedeným informacím k podání závěrečné zprávy GAČR:

  • Účetnictví projektu musí být uzavřeno NEJPOZDĚJI do 12.1. 2018.

  • Případné vratky (i od spoluřešitelů) hlaste ekonomům projektů do 10.1.2018.

  • Do 23.1.2018 vyplňte údaje v GRIS – čísla i zdůvodnění k čerpání za rok 2017. Poté bude provedena kontrola na úrovni fakulty.

  • Po kontrole budete vyzvání ke generování finálního pdf, které se zasílá na naši interní adresu . Pdf se nesmí nijak přejmenovávat, došlo by k porušení certifikátu!

  • I řešitelé v roli partnera musí nechat zprávu zkontrolovat. Řídí se termíny, které jim předá hlavní řešitel, obvykle  všichni požadují zprávu dříve než my.

Postup pro vyplnění zprávy  je velmi dobře zpracován přímo na stránkách GAČR: http://www.gacr.cz/podani-zz/. Nejčastější dotazy k vyplňování DZ /ZZ naleznete zde.

Pokud máte dotazy nebo potřebuje pomoci s vyplněním zprávy, neváhejte a pište či volejte k nám na oddělení  - Ing. Rašková tel. 54949 6530, mail: nebo Ing. Johnová tel. 54949 3873, mail: .

 

 


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 1481 od 25.6.2018