Oddělení pro projektovou podporu

GAČR - Grantová agentura ČR

Výzva k podání rakousko-českých návrhů projektů v základním výzkumu (LA granty)

(založeno: 18. 12. 2017, aktualizováno: 18. 12. 2017 13:20)
  • Vyhlášení: 14. 12. 2017
  • Uzávěrka soutěže: 16.3.2018
  • Interní termín pro kontrolu rozpočtu: 7.3.2017 

 

Výzva k podání rakousko-českých návrhů projektů v základním výzkumu (LA granty)

Rakouská agentura pro vědu Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF) a Grantová agentura České republiky (GA ČR) vyhlašují společnou výzvu na podávání bilaterálních rakousko-českých projektů základního výzkumu s počátkem řešení projektů v roce 2019.

Společný mezinárodní projekt musí vykazovat prvky opodstatněné spolupráce mezi oběma týmy, přidanou vědeckou hodnotu společného výzkumu, vědecká práce obou výzkumných týmů musí být úzce propojena.

Společný návrh projektu popisující podrobně celý plánovaný výzkum za českou a rakouskou stranu je podáván FWF nejpozději do 16. března 2018. Navrhovatelé po vyplnění a podání návrhu projektu FWF zašlou GA ČR elektronickou formou:

  • kopii navrhovaného projektu,
  • českou část návrhu rozpočtu,
  • doklady k prokázání způsobilosti (zajistí Odbor výzkumu RMU)

na e-mail: la.fwf(at)gacr.cz, a to nejpozději do 16.3.2018.

Více informací najdete zde.

Rozpočet na kontrolu pošlete Ing. Tereze Johnové nejpozději do 7.3.2017.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 2839 od 25.6.2018