Oddělení pro vědu, výzkum, projektovou podporu, akademické kvalifikace, zahraniční vztahy a doktorské studium

GAMU - Grantová agentura MU

Archiv

Vyhlášení interní soutěže GAMU 2018 v kategorii G - Mezioborové výzkumné projekty

(založeno: 20. 9. 2017, aktualizováno: 20. 9. 2017 13:08)
  • Uzávěrka soutěže: 31.10.2017
  • Interní termín pro PřF: 23.10.2017 (do tohoto data musí být v ISEPu vyplněn rozpočet a jeho zdůvodnění ke kontrole)
  • Zahájení realizace projektu: 1.3.2018

Kontakt

Ing. Bc. Tereza Johnová

tel.: 54949 3873
kan.: pav. 01/01018, Kotlářská 267/2
Byla vyhlášena soutěž Grantové agentury Masarykovy univerzity o projekty Programu podpory výzkumu v kategorii G – Mezioborové výzkumné projekty.

Podpora bude udělována zpravidla větším výzkumným seskupením (přibližně 10 akademických a výzkumných pracovníků) složeným z výzkumných týmů nejméně dvou hospodářských středisek MU podílejících se na tvorbě institucionální podpory.

Uzávěrka soutěže: 31.10.2017

Zahájení realizace projektu: 1.3.2018

Interní termín pro PřF: 23.10.2017 (do tohoto data musí být v ISEPu vyplněn rozpočet a jeho zdůvodnění ke kontrole)

Maximální výše podpory pro jeden projekt je 5 000 tis. Kč na 3 roky. Předpokládá se udělení maximálního počtu 4 projektů v jednom roce.

Režijní náklady pro PřF plánujte ve výši 18,48% z celkových nákladů.

Více informací zde: http://vyzkum.rect.muni.cz/cs/projektova-podpora/interni-projekty/program-podpory-vyzkumu/mezioborove-vyzkumne-projekty

Pokud uvažujete o podání návrhu do této soutěže, informujte prosím Ing. Terezu Johnovou.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 319 od 15.9.2017