Oddělení pro projektovou podporu

HORIZONT 2020

7. rámcový program

(založeno: 20. 9. 2017, aktualizováno: 20. 9. 2017 09:29)

7. rámcový program pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (7. RP) byl hlavním nástrojem Evropské unie pro financování evropského výzkumu. 7. RP byl plánován na dobu sedmi let, a to v letech 2007 - 2013. Celkový rozpočet tohoto programu činil více než 50 miliard eur. V současné době již nebudou v tomto programu vyhlašovány další výzvy. 

7. RP je rozdělen do následujících čtyř specifických programů a pátého programu jaderného výzkumu:

Spolupráce (Cooperation) – cílem je podporovat výzkum založený na spolupráci podle klíčových tematických oblastí:

 • Zdraví
 • Potraviny, zemědělství a biotechnologie
 • Informační a komunikační technologie
 • Nanovědy, nanotechnologie, materiály a nové výrobní technologie
 • Energie
 • Životní prostředí (včetně klimatických změn)
 • Doprava (včetně letectví)
 • Společenskoekonomické vědy a humanitní obory
 • Bezpečnost
 • Vesmír

 

Myšlenky (Ideas) – financuje výzkum v oblasti vědy a technologií nezávisle na tematických prioritách a je řízen prostřednictvím Evropské rady pro výzkum (ERC). Výzkum lze provádět v jakékoli oblasti vědy nebo technologie, včetně aplikované techniky, společenskoekonomických věd a humanitních oborů. Důraz je přitom kladen zejména na vznikající a rychle se rozvíjející obory překračující hranice současných znalostí a na výzkum přesahující různé vědní obory.

 

Lidé (People) - zajišťuje významnou podporu pro mobilitu výzkumných pracovníků a rozvoj jejich kariéry, a to jak pro občany zemí Evropské unie, tak i pro pracovníky z jiných států.

 • Školení začínajících výzkumných pracovníků – sítě „Marie Curie“
 • Celoživotní vzdělávání a profesní růst – individuální stipendia
 • Spolupráce akademické sféry s průmyslem
 • Spolupráce se zeměmi mimo EU
 • Specifické akce

 

Kapacity (Capacities) - cílem je pomáhat posilovat a optimalizovat znalostní kapacity. Posilováním výzkumných schopností, inovačních kapacit a evropské konkurenceschopnosti stimuluje tento program evropský výzkumný potenciál a zdroje znalostí. Pro tento program je stanoveno sedm témat:

 • Výzkumné infrastruktury
 • Výzkum prováděný ve prospěch malých a středních podniků
 • Regiony znalostí
 • Výzkumný potenciál
 • Věda ve společnosti
 • Podpora soudržného vývoje politik výzkumu
 • Konkrétní činnosti v oblasti mezinárodní spolupráce

 

Jaderný výzkum (Euratom) - program jaderného výzkumu

Výzkum a odborná příprava v jaderné oblasti

 • Energie uvolněná při jaderné syntéze - ITER
 • Jaderné štěpení a ochrana proti ionizujícímu záření

Společné výzkumné středisko

 • Přímé činnosti v Euratomu
 • Nejaderné činnosti
 •  


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 1216 od 25.6.2018