Oddělení pro projektovou podporu

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO)

Archiv

Třetí veřejná soutěž v programu TRIO

(založeno: 19. 9. 2017, aktualizováno: 15. 11. 2017 10:06)
  • Vyhlášeno: 15.5.2017
  • Lhůta pro podání návrhůod 16. 5. 2017 do 14. 7. 2017 do 12:00 hod.
  • Zájem o podání návrhů oznámit do 30. 6. 2017  Ing. Thuong Hien Ngo, 549 49 4535, 

Kontakt

Ing. Thuong Hien Ngo

tel.: 54949 4535
kan.: pav. 01/01018, Kotlářská 267/2

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 15. května 2017 jednostupňovou veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v programu TRIO.

 

TRIO je programem na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje se zaměřením na rozvoj potenciálu České republiky v oblasti klíčových technologií (KETs) jako jsou fotonika, mikroelektronika a nanoelektronika, nanotechnologie, průmyslové biotechnologie, pokročilé materiály a pokročilé výrobní technologie.

 

Uchazeči o podporu mohou být podniky, které řeší projekt v účinné spolupráci s alespoň jednou výzkumnou organizací. Dalšími účastníky projektu mohou být podniky a výzkumné organizace. Návrhy projektů lze podávat ve lhůtě od 16. 5. 2017 do 14. 7. 2017 do 12:00 hod.

 

Podrobné informace pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v zadávací dokumentaci a souvisejících dokumentech: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/podpora-vyzkumu-a-vyvoje/vyhlaseni-treti-verejne-souteze-v-programu-trio--228307/

 

V případě, že uvažujete o podání návrhu do této soutěže, prosím, nejpozději do 30.6.2017 o  podání informace Ing. Thuong Hien Ngo, 549 49 4535, 


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 360 od 25.6.2018