Oddělení pro projektovou podporu

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Archiv

ČESKO-BAVORSKÉ VÝZKUMNÉ PROJEKTY

(založeno: 19. 9. 2017, aktualizováno: 19. 9. 2017 10:24)
  • Vyhlášení výzvy: 30. 6. 2017
  • Uzávěrka přijímání návrhů projektů: 31.8.2017

Kontakt

Ing. Jitka Kosinová

tel.: 54949 3702
kan.: pav. 01/01018, Kotlářská 267/2
Ke dni 30. června 2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Česko-bavorskou vysokoškolskou agenturou a v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje výzvu pro podávání návrhů společných česko-bavorských výzkumných projektů s dobou řešení 2018-2020. Účelem této výzvy je podpora bilaterální spolupráce výzkumných pracovníků mezi zúčastněnými zeměmi při řešení společných vědeckotechnických projektů.

Uzávěrka přijímání návrhů projektů: 31.8.2017

Podporovány budou projekty s maximální dobou řešení 3 roky od ledna 2018 do prosince 2020.

Maximální finanční podpora na celý projekt: 75 000EUR/3 roky

Maximální příspěvek na projekt pro žadatele v ČR: 37 500EUR (12 500Eur/rok)

Osobní náklady jsou způsobilé pouze pro mladé vědecké pracovníky do 7 let po úspěšném ukončení magisterského vysokoškolského programu.

Podrobné informace pro zpracování a podání návrhu projektu:

http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyhlaseni-vyzvy-k-podavani-navrhu-spolecnych-cesko

Pokud uvažujete o podání návrhu do této soutěže, informujte prosím co nejdříve Ing. Jitku Kosinovou nebo Ing. Terezu Johnovou.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 3039 od 25.6.2018