Oddělení pro projektovou podporu

Ministerstvo zdravotnictví ČR (AZV)

Archiv

Jednostupňová veřejná soutěž o účelovou podporu MZ na léta 2018 - 2021

(založeno: 19. 9. 2017, aktualizováno: 19. 9. 2017 10:02)
  • Vyhlášeno: 29. 5. 2017
  • Soutěžní lhůta: od 30. 5. 2017 do 11. 7. 2017
  • Etická komise do:  19.6.2017 do 18:00 (vyžaduje-li ji projekt).
  • O zájmu o podat návrh informujte do  28.6.2017 Ing. Thuong Hien Ngo, 549 49 4535, 

Ministerstvo zdravotnictví vypisuje dne 29. 5. 2017 v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, jednostupňovou  veřejnou soutěž o účelovou podporu MZ, na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje naplňujících vyhlášený Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 – 2022.

Účelová podpora MZ je určena na řešení projektů aplikovaného výzkumu. Aplikovaný výzkum ve zdravotnictví je zaměřen na řešení problémů spojených s diagnostikou, léčbou a prevencí lidských onemocnění.

Formuláře žádosti jsou dostupné výhradně v internetové on-line aplikaci ISVP na adrese http://eregpublic.ksrzis.cz/

Soutěžní lhůta: od 30. 5. 2017 do 11. 7. 2017

Podrobné informace pro zpracování a podání návrhu projektu jsou obsaženy v zadávací dokumentaci a souvisejících dokumentech: http://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/verejna-soutez-2018%E2%80%932021_3718_3.html

Pokud projekt potřebuje posouzení etickou komisí a navrhovatelem projektu je Masarykova univerzita, musí být doloženo souhlasné stanovisko Etické komise pro výzkum MU. Termín přijímání žádostí je pondělí 19.6.2017 do 18:00.

Podrobnější pokyny naleznete na stránkách Odboru výzkumu RMU: https://webcentrum2.muni.cz/89608.aspx

V případě, že uvažujete o podání návrhu do této soutěže, prosím, nejpozději do 28.6.2017 o  podání informace Ing. Thuong Hien Ngo, 549 49 4535, 

Návrhy musí být VLOŽENY v aplikaci ISVP ereg.ksrzis.cz do středy 28. 6. 2017 – následuje KONTROLA na fakultě. Pro zřízení účtu v aplikaci kontaktujte, prosím, co nejdříve 


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 560 od 25.6.2018