Oddělení pro projektovou podporu

Ministerstvo zemědělství ČR (NAZV)

Archiv

Veřejná soutěž v Programu aplikovaného výzkumu ZEMĚ 2017-2025

(založeno: 19. 9. 2017, aktualizováno: 15. 11. 2017 10:07)
  • Vyhlášeno 27. 4. 2017
  • Termín pro odevzdávání návrhů je 16. 6. 2017
  • Termín zahájení řešení projektů je nejdříve 1. 1. 2018

Kontakt

Ing. Magdalena Vozárová

tel.: 54949 5458
kan.: pav. 01/02010, Kotlářská 267/2
Ministerstvo zemědělství vyhlásilo dne 27. 4. 2017 Veřejnou soutěž v Programu aplikovaného výzkumu ZEMĚ 2017-2025. Program je zacílen na podporu projektů aplikovaného výzkumu v oblasti zemědělství, potravinářství, vodního hospodářství a lesnictví, s předpokládanými výsledky vysokého inovačního potenciálu, vedoucími k posílení stability, objemu a kvality produkce, uplatnitelnými v nových produktech, technologiích a výrobních postupech. Pro účely dosažení cílů a jejich naplnění projekty je Program rozdělen do dvou podprogramů:

  1. Podprogram I – Podpora inovativního zemědělství a lesnictví prostřednictvím pokročilých postupů a technologií. Hlavním příjemcem podpory v tomto podprogramu budou výzkumné organizace, v roli dalšího účastníka musí být minimálně jeden podnik.  Projekty budou ukončeny nejpozději 31. 12. 2022
  2. Podprogram II – Podpora státní politiky v agrárním sektoru. Příjemci podpory v tomto podprogramu budou pouze výzkumné organizace. Projekty budou ukončeny nejpozději 31. 12. 2020

Uchazeči musí odeslat návrhy projektů prostřednictvím Informačního systému NAZV Ministerstva zemědělství, dostupného na adrese https://nazv.mze.cz/. Termín pro odevzdávání návrhů je 16. 6. 2017. Termín zahájení řešení projektů je nejdříve 1. 1. 2018.

Podrobné informace pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v zadávací dokumentaci a souvisejících dokumentech:

http://eagri.cz/public/web/mze/poradenstvi-a-vyzkum/vyzkum-a-vyvoj/narodni-agentura-pro-zemedelsky-vyzkum/program-zeme-1/verejna-soutez-vyhlasena-v-roce-2017/dokumenty/

V případě, že uvažujete o podání návrhu do této veřejné soutěže, prosím, nejpozději do 31. 5. 2017 o podání informace Ing. Thuong Hien Ngo, 549 49 4535, 

 


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 712 od 25.6.2018