Oddělení pro projektovou podporu

Ostatní

AKTION Česká republika - Rakousko

(založeno: 13. 11. 2017, aktualizováno: 12. 10. 2018 08:02)
 • Termíny pro podání návrhů projektů: 15.dubna, 15. září a 30. listopadu
 • Interní termín: minimálně 14 dnů před uzávěrkou soutěže

Kontakt

Ing. Jana Kovaříková

tel.: 54949 8781
kan.: pav. 01/01018, Kotlářská 267/2
AKTION Česká republika - Rakousko je program pro podporu bilaterální spolupráce ve vzdělávání a vědě v terciárním sektoru. Slouží k podpoře vzájemného porozumění mezi Českou republikou a Rakouskem. Podporuje rozvoj dvoustranné spolupráce ve vědě a vzdělávání ve všech vědních oborech. Podporovány budou především projekty menšího rozsahu, které slouží k navázání nové spolupráce i rozvoji stávající, je do nich zapojen vědecký dorost, a které mají vyhlídky na pokračování z jiných finančních zdrojů (programů EU apod.).

Podporované aktivity:

 • projekty, které slouží k dlouhodobé spolupráci;

 • společné vědecké akce pro studenty jako např. semináře nebo odborné exkurze;

 • společné bilaterální vědecké akce jako sympozia, odborná zasedání a workshopy;

 • přípravná fáze k programům pro udělování dvojích diplomů;

 • výzkumné pobyty k pořízení vědeckých podkladů;

 • finanční podpora publikování výstupů z již ukončených projektů spolupráce programu AKTION Česká republika - Rakousko;

 • letní kolegia, tj. letní jazykové kurzy německého a českého jazyka;

 • letní odborné školy z různých vědeckých disciplín;

 • akademická výměna za účelem uskutečňování vzdělávacích akcí v rámci magisterských a doktorských studijních programů hostitelské instituce.

Podrobné informace k podání návrhu najdete na stránkách Domu zahraniční spolupráce. V případě zájmu o podání tohoto projektu informujte s předstihem Ing. Janu Kovaříkovou.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 606 od 25.6.2018