Oddělení pro projektovou podporu

TAČR - Technologická agentura ČR

4. veřejná soutěž v programu EPSILON (TAČR)

(založeno: 1. 3. 2018, aktualizováno: 15. 3. 2018 10:05)
  • Uzávěrka soutěže: 12. 4. 2018
  • Interní termín: 3. 4. 2018

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 28.února  4. veřejnou soutěž pro program EPSILON. Program je rozdělen na 3 podprogramy.

  • Podprogram 1 - Znalostní ekonomika
  • Podprogram 2 - Energetika a materiály
  • Podprogram 3 - Životní prostředí

Očekávají se návrhy projektů zaměřené mimo jiné na definované prioritní výzkumné cíle relevantních rezortů a dále např. na Průmysl 4.0 a autonomní mobilitu.

Soutěžní lhůta končí dnem 12. 4. 2018

Podrobné informace pro zpracování a podání návrhu projektu naleznete zde:
https://www.tacr.cz/index.php/cz/programy/program-epsilon/ctvrta-verejna-soutez.html

V případě, že uvažujete o podání návrhu do této soutěže, informujte prosím nejpozději do 3.4.2018 Ing. Thuong Hien Ngo (549 49 4535, )

 


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 3032 od 25.6.2018