Oddělení pro projektovou podporu

TAČR - Technologická agentura ČR

Veřejné zakázky v programu BETA2 (TAČR)

(založeno: 15. 9. 2017, aktualizováno: 7. 11. 2017 13:43)
 • Soutěžní lhůta dle jednotlivých výzev
 • Zájemci o podání návrhu kontaktovat oddělení VaV v dostatečném předstihu před uzávěrkou

Kontakt

Ing. Magdalena Vozárová

tel.: 54949 5458
kan.: pav. 01/02010, Kotlářská 267/2
BETA2 je program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy. Identifikace a sběr výzkumných potřeb určených orgánů státní správy bude probíhat v průběhu každého kalendářního roku v období 2016 – 2020.

Informace o vyhlášených zadávacích řízeních jsou zveřejňovány na profilu zadavatele (www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilTACR), případně ve věstníku veřejných zakázek (https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/). Všechna zadávací řízení jsou dostupná také v elektronickém nástroji na adrese http://pruvodce.beta.tacr.cz.

Konkrétně bude TAČR zadávat projekty pro potřeby následujících orgánů státní správy:

 • Ministerstva dopravy (vč. Úřadu pro civilní letectví);
 • Ministerstva práce a sociálních věcí;
 • Ministerstva pro místní rozvoj;
 • Ministerstva vnitra;
 • Ministerstva zahraničních věcí;
 • Ministerstva průmyslu a obchodu;
 • Ministerstva životního prostředí;
 • Českého báňského úřadu;
 • Českého statistického úřadu;
 • Českého úřadu zeměměřického a katastrálního;
 • Energetického regulačního úřadu;
 • Správy státních hmotných rezerv;
 • Státního úřadu pro jadernou bezpečnost;
 • Úřadu vlády ČR;
 • dalších ústředních orgánů státní správy a ostatních poskytovatelů účelové podpory dle § 4 zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 3062 od 25.6.2018