Oddělení pro vědu, výzkum, projektovou podporu, akademické kvalifikace, zahraniční vztahy a doktorské studium

TAČR - Technologická agentura ČR

Archiv

1. veřejná soutěž ÉTA (TAČR)

(založeno: 15. 9. 2017, aktualizováno: 15. 9. 2017 13:47)
  • Vyhlášena: x,x,xxx
  • Konec soutěžní lhůty: 27. 9. 2017
  • Zájemci o podání návrhu kontaktovat odělení VaV do 18.9.2017

Kontakt

Ing. Thuong Hien Ngo

tel.: 54949 4535
kan.: pav. 01/01018, Kotlářská 267/2
Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 15. srpna 2017 první veřejnou soutěž pro program ÉTA. Program je zaměřen na zapojení společenských a humanitních věd do projektů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, které jsou přínosné pro udržení a zvyšování kvality života člověka.

V rámci programu budou podpořeny projekty zaměřené na jeden nebo více níže uvedených aspektů:

  • využívají přínosů multidisciplinárních přístupů,
  • propojují výzkum technického a netechnického charakteru,
  • vytěžují potenciál výstupů základního výzkumu k aplikacím.

Soutěžní lhůta končí dnem 27. 9. 2017

Podrobné informace pro zpracování a podání návrhu projektu naleznete zde:
https://www.tacr.cz/index.php/cz/novinky/1068-vyhlaseni-1-verejne-souteze-programu-na-podporu-aplikovaneho-spolecenskovedniho-a-humanitniho-vyzkumu-experimentalniho-vyvoje-a-inovaci-eta.html

V případě, že uvažujete o podání návrhu do této soutěže, prosím, nejpozději do 18.9.2017 o  podání informace Ing. Thuong Hien Ngo, 549 49 4535, 


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 769 od 7.9.2017