Oddělení pro vědu, výzkum, projektovou podporu, akademické kvalifikace, zahraniční vztahy a doktorské studium

Aktuality

Nabídka worskhopů a školení "na míru"

5. 5. 2017

Zaměstnanci PřF MU (akademici i neakademici) nyní mají unikátní možnost využít zajištění organizace a širší podpory pro následující aktivity (zdarma a "NA MÍRU"):

1) TEMATICKY ZAMĚŘENÉ WORKSHOPY/PŘEDNÁŠKY/KULATÉ STOLY PRO/S APLIKAČNÍMI PARTNERY/ PARTNERY FAKULT (účastníkům bude zajištěno občerstvení, pronájem místnosti, materiály a propagace dle domluvy). Prosím avizujte svůj zájem na mail (Dr. Nejezchlebová, TT manažerka PřF).

2) INDIVIDUÁLNÍ ŠKOLENÍ (interní/externí) v oblasti transferu technologií, ochrany duševního vlastnictví, právního minima v oblasti VaV, spolupráce s aplikační sférou, příkladů dobré praxe aj. DLE DOMLUVY A POTŘEBY ("na klíč"), např. proškolení advokátem, manažerem CTT, expertem jiného pracoviště aj. Prosím o avizování zájmu na výše uvedený mail.

Podpořeno projektem OP VVV Rozvoj komercializace výsledků VaV Masarykovy univerzity, reg. číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000632


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 9190 od 9.2.2017