Oddělení pro vědu, výzkum, projektovou podporu, akademické kvalifikace, zahraniční vztahy a doktorské studium

Aktuality

Vyhlášení veřejné soutěže VES18 COST v podprogramu INTER-COST

3. 11. 2017

MŠMT vyhlásilo 2. listopadu veřejnou soutěž na podání návrhů projektů na podporu zapojení českých vědeckých týmů do evropské mnohostranné spolupráce COST. Návrh projektu musí být součástí některé ze schválených akcí COST a mít ukončenu vnitrostátní proceduru vstupu do akce. Podpořeny mohou být jen projekty, které doloží doporučení řídícího výboru akce COST (u běžících akcí) nebo doporučení navrhovatele nové akce (pokud akce ještě nemá řídící výbor)

Řešení projektů a čerpání podpory je možné nejdříve od vyhlášení výsledků výzvy (předpoklad 16.5.2018) a nejpozději k 31.12.2021. Podpořeny budou projekty s dobou řešení max. 20 měsíců. Doba trvání projektu nesmí přesáhnout dobu trvání akce.

Návrhy projektů lze podávat do 18. prosince 2017 pouze prostřednictvím datové schránky (velikost jedné datové zprávy včetně příloh nesmí přesáhnout 20 MB.

Podrobné informace k výzvě jsou zveřejněny zde:

http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyhlaseni-druhe-verejne-souteze-ve-vyzkumu-vyvoji-a

Kontaktní osoba: Ing. Jitka Kosinová, , tel: 549 49 3702


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 10357 od 9.2.2017