Oddělení pro vědu, výzkum, projektovou podporu, akademické kvalifikace, zahraniční vztahy a doktorské studium

Referát pro koordinaci projektů vědy a výzkumu

Personální obsazení a náplň práce

Vedoucí referátu

Ing. Magdalena Vozárová
(mateřská dovolená)
tel.: 549 49 5458

budova 1, dveře 1018
 • ekonomika projektů
 • vedení pracovníků referátu

Referenti

Ing. Bc. Tereza Johnová
tel.: 549 49 3873

budova 1, dveře 1018
 • ekonomika projektů GAČR, GAMU, SoMoPro, 7.RP, H2020, Norské fondy, AKTION a další zahraniční projekty

http://www.muni.cz/people/391209
tel.: 549 49 4535

budova 1, dveře 1018
ekonomika projektů TAČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo kultury, Ministerstvo zdravotnictví, GAČR, GAMU

Ing. Jitka Kosinová
tel.: 549 49 4535

budova 1, dveře 1018
ekonomika projektů MŠMT (INTER – EXCELENCE, MOBILITY), FRMU, GAČR, GAMU

http://www.muni.cz/people/40751
tel.: 549 49 3278

Mgr. Anísa Kabarová
tel.: 549 49 6358
 • Doktorské studium programů Matematika, Fyzika, Chemie, Biochemie
  • Studijní a osobní evidence
  • Státní doktorské zkoušky a obhajoby dizertačních prací
  • Komise pro státní doktorské zkoušky a obhajoby dizertačních prací
  • Oborové rady, oborové komise, školitelé
 • Správa webových stránek oddělení

Ing. Andrea Mikešková
tel.: 549 49 7103

Mateřská dovolená

Ing. Zdeňka Rašková
tel.: 549 49 6530
 • metodické vedení pracovníků
 • tuzemské projekty včetně projektů výzkumných záměrů a výzkumných center
 • rozvojové programy, Program rektora, SOČ
 • specifický výzkum

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 4386 od 6.2.2013