Vedení fakulty

Manažer vnitřní správy Fakulty

Manažerem vnitřní správy Fakulty je:

RNDr. Mgr. Daniela Dvorská

Oblast působnosti

  • spisová služba a archivace,
  • ochrana osobních údajů,
  • elektronizace administrativních agend,
  • evidence a publikace vnitřních norem Fakulty,
  • finanční kontrola,
  • metodika fakultních nákupů komodit a veřejných zakázek,
  • předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví́při práci,
  • předpisy v oblasti požární ochrany,
  • další administrativní agendy, které jsou nezbytné pro činnost Fakulty.

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 178 od 21.2.2018