Vedení fakulty

Proděkan pro vnější vztahy, komunikaci a marketing

Proděkanem pro vnější vztahy, komunikaci a marketing je:

doc. RNDr. Milan Gelnar, CSc.

Oblast působnosti

  • Tvorba a rozvoj koncepce a jednotného vizuálního a komunikačního stylu vnějších vztahů fakulty.
  • Popularizace a propagace fakulty v médiích, příprava, publikace a tvorba propagačních materiálů i reklamních předmětů pro prezentaci fakulty
  • Tvorba a aktivní správa webových stránek fakulty, koordinace činnosti Redakční rady elektronických médií, profesionální podpora fakultního FB a vytváření pozitivního obrazu fakulty v elektronických mediích a společenských sítích.
  • Systematická spolupráce se středními školami při celoživotním vzdělávání učitelů, vytváření pozitivního obrazu univerzity a fakulty pro budoucí studenty, podpora součinnosti jednotlivých součástí fakulty s partnerskými středními školami.
  • Organizační podpora kulturně společenských akcí pro fakultní i mimofakultní veřejnost a cílové skupiny (např. Noc vědců, Dětská univerzita, Open Day, Campus Day), spolupráce s univerzitou při celouniverzitních propagačních akcích.

Kontaktní informace

písemně Přírodovědecká fakulta MU
doc. RNDr. Milan Gelnar, CSc.
proděkan pro rozvoj a vnější vztahy
Kotlářská 2
611 37 Brno
Česká republika
osobně Po předchozí domluvě:
areál Kotlářská 2, budova 8, 3.patro - místnost 04014
telefonicky +420 549 49 3920
e-mailem

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 5048 od 1.9.2011