Zahraniční studenti

V současné době studují na Přírodovědecké fakultě 123 zahraniční studenti v řádných studijních programech (bakalářský, magisterský a doktorský) včetně celoživotního studia z celého světa (občané Slovenské republiky započítáni nejsou).
V bakalářském studiu se jedná o 10 studentů, v magisterském programu studuje 5 studentů, v doktorském 108 studentů.

Ve spolupráci s firmou Next Languages, zastoupené Mgr. Ing. Petrem Pytlíkem, pořádá fakulta nejen pro své zahraniční studenty studující v českých doktorských programech tříletý kurz českého jazyka.

Zahraniční studenti se také potkávají na společných akcích, jakými jsou společné večeře v restauracích, různé výlety či například společný bowling.

foto

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 16008 od 16.8.2011