E-technici - podpora e-learningu

Kdo je e-technik?

Úkolem e-technika je napomáhat pracovníkům univerzity ve zvyšování úrovně využívání IS MU. Jako konzultant v oblasti používání IS MU působí na všech pracovištích příslušné fakulty.

Všechny e-techniky můžete kontaktovat osobně, telefonicky nebo e-mailem. Preferovaný je e-mailový kontakt.

E-technikem pro Přírodovědeckou fakultu MU je
Tatiana Kadlecová,
Kotlářská 2, budova děkanátu, suterén, místnost 01-1011, telefon 549 49 6081

Obracejte se, prosím, na hromadnou kontaktní adresu


Open space konference 2017

7. ročník Open space konference o e-learningu IS MU se uskuteční 15. února 2017.

Za předmět emailu prosím uvádějte "(PřF)", např. Zadávání známek (PřF), urychlíte tak jeho zpracování.

Použití hromadné adresy má nesčetné výhody. V prvé řadě je tak zajištěna zastupitelnost (v extrémním případě by se mohlo stát, že svoji odpověď nedostanete třeba dva týdny). Rovněž je možné, že případnou chybu IS vyřeší přímo programátor, a to řádově rychleji, než e-technik. Také tím pomáháte v lepší organizaci, a tím nepřímo ke zkvalitňování služeb IS MU.

V čem může e-technik učitelům a administrativním pracovníkům pomoci?

Jakou podporu učiteli e-technik poskytne:

 • Vyslechne učitelovu představu a doporučí/navrhne mu vhodné řešení v IS MU,
 • provede školení o možnostech e-learningu v IS MU,
 • individuálně zaškolí učitele v používání agendy IS MU,
 • odpovídá na dotazy učitele,
 • odpovídá na technické dotazy studentům učitele (učitel se nemusí zabývat tech. dotazy studentů),
 • poradí, kam se má učitel obrátit s požadavkem nesouvisejícím s IS MU (se složitou konverzí mezi formáty word/HTML/pdf/..., s tvorbou obsahu kurzu apod.),
 • poskytne servisní pomoc při skenování písemek, zkoušení studentů u počítačů přes IS MU,
 • předá podnět vývojovému týmu.

Může být podporou pro administrativní pracovníky a učitele při používání IS např. v aplikacích:

 • Záznamník učitele
 • Studijní materiály
 • Odpovědníky
 • Hodnocení
 • Poznámkové bloky


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 5761 od 2.5.2014