PRFSLP.gif, 12 kB MASARYKOVA UNIVERZITA
PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA

Den absolventů 30. května 2009
mu_logo_90let_pos_red.gif, 3 kB

Program na Přírodovědecké fakultě

Program na PřF je pro všechny absolventy Přírodovědecké fakulty a jejich doprovod, vstup zdarma.
Na Přírodovědecké fakultě budou zpřístupněna tato pracoviště a výukové prostory:
  • Areál Kotlářská, 8,30-13,00 hod
  • Univerzitní kampus Bohunice, 12,00-14,00 hod
  • pracoviště Biologie v Řečkovicích 12,00-12,30 hod

Program v areálu Kotlářská

od 8,30prezentace a prohlídka areálu
9,30vystoupení pana děkana v aule
9,00 - 12,00cimbálka PřF (děkanát)
od 10,00setkání absolventů s učiteli v posluchárnách fakulty
11,30odjezd autobusu do Řečkovic, prohlídka Ústavu botaniky a zoologie, odtud do univerzitního kampusu Bohunice (UKB)
a prohlídka laboratoří
11,45 odjezd autobusu do UKB - prohlídka laboratoří a Knihovny

Prohlídka areálu Kotlářská

Laboratoř polovodičů a plazmová laboratoř, botanická zahrada a skleníky,
prohlídka knihovny a studoven (viz níže program v Ústřední knihovně).
Účastníci si mohou areál prohlédnout individuálně nebo v doprovodu studentů fakulty a poslechnout si fakultní cimbálku,
která na fakultě hraje více než 50 let. Občerstvení bude možné zakoupit v areálu fakulty.

Program v Ústřední knihovně v areálu Kotlářská

Prohlídka knihovny
Výstava historického fondu oborových sbírek
„Běh času“ v absolventských pracích
Promítání videa o Ústřední knihovně
Výstava „Věda a výzkum na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v době jejího založení a dnes“

Prohlídka univerzitního kampusu Bohunice

Prohlídka laboratoří Ústavu biochemie v pavilonu A5 a Ústavu experimentální biologie v pavilonu A2, knihovna univerzitního kampusu. Odjezdy autobusů z UKB k výstavišti budou od 13,30 hod v 10 min. intervalech.

Setkání s učiteli

Setkání s učiteli bude probíhat v areálu Kotlářská v sekcích.
Účast na dopoledním setkání přislíbili tito učitelé:
Sekce Biologie (aula)
prof. Jiří Gaisler, prof. František Kubíček, doc. Věra Opravilová, doc. František Plhák, prof. Jiřina Relichová,
prof. Stanislav Rosypal, doc. Alena Rosypalová, prof. Rudolf Rozkošný, doc. Vladimír Řehořek, doc. Edmund Sedlák,
prof. Zdeněk Sladký, prof. Vladimír Šimek, doc. Jiří Unar, prof. Jiří Vicherek, prof. Miroslava Vicherková
Sekce Chemie a Biochemie (budova 8)
doc. Eva Fischerová, prof. Vladimír Dadák, prof. Oldřich Fischer, prof. Jaroslav Jonas, doc. Libuše Kišová, prof. Jaro Komenda,
prof. Milan Kratochvíl, prof. Lumír Macholán, doc. Martin Mandl, doc. Jiří Meindl, prof. Oldřich Navrátil, Dr. Milan Odehnal,
doc. Jiří Pichler, Dr. Ivo Pluháček, prof. Lumír Sommer, doc. Milan Vrchlabský, doc. Petr Zbořil, Dr. Libuše Zbořilová,
prof. Zdirad Žák
Sekce Matematika a Informatika (budova 8)
doc. Erich Barvinek, Dr. Jiří Dula, doc. Eduard Fuchs, prof. Miroslav Novotný, Dr. Anna Sekaninová, doc. Bohumil Šmarda,
doc. Jaromír Vosmanský
Sekce Fyzika (budova 6)
prof. Jan Janča, prof. Vratislav Kapička, prof. Otto Litzman, prof. Jan Novotný, prof. Eduard Schmidt
Sekce Geografie (budova 5)
prof. Rudolf Brázdil, prof. Jaromír Demek, RNDr. et PhDr. Miloš Drápal, doc. Alois Hynek, Dr. Karel Krška,
prof. Pavel Prošek, RNDr. Zdeňka Tarabová, RNDr. Pavel Trnka, doc. Jaroslav Vašátko, prof. René Wokoun
Sekce Geologie (budova 2,3)
prof. Rostislav Brzobohatý, prof. Bohuslav Fojt, Miloš Kosík, prof. Rudolf Musil, prof. Milan Novák, prof. Antonín Přichystal,
doc. Josef Zeman

Absolventi informatiky (studium na PřF od akademického roku 1974/1975 až do akademického roku 1992/1993)
Absolventi mohou pokračovat v návštěvě Fakulty informatiky, Botanická 68 (cca 10 min. pěšky z areálu Kotlářská),
kde budou od 11. hodin exkurze v laboratořích.
Bývalá budova Matematiky na Janáčkově náměstí nebude zpřístupněna.


Odpolední program na výstavišti (pavilon G2)
Absolventi, kteří se registrovali, si vyzvednou propagační materiály na registračním místě u vrátnice fakulty
v době od 8,30 - 13,00 hod.


Kontakt: Mgr. Petr Bureš (pbures@sci.muni.cz), Milena Lázenská (tel. 54949 5551)