Academic Senate

8. zasedání AS PřF MU

8. zasedání AS PřF MU je plánováno na 14. května 2018 od 15 hodin v zasedací  místnosti děkanátu na Kotlářské. Program dosud nebyl stanoven.

7. zasedání AS PřF MU

 7. zasedání AS PřF MU se konalo dne 16. dubna 2018 od 15 hodin v zasedací  místnosti děkanátu na Kotlářské.

Schválený program zasedání:

 1. Vyslovení předchozího souhlasu se jmenováním doc. Ing. Pavla Ryanta, Ph.D., členem Vědecké rady PřF MU.
 2. Celkový neinvestiční rozpočet Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity jakožto součást souhrnného rozpočtu MU na rok 2018.
 3. Celkový investiční rozpočet Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity jakožto součást souhrnného rozpočtu MU na rok 2018.
 4. Schválení opatření děkana Pravidla rozdělování finančních prostředků PřF MU v roce 2018.
 5. Schválení rozdělení finančních prostředků PřF MU pro rok 2018 na rozpočet centralizovaných nákladů fakulty a rozpočty jednotlivých ústavů, předložené děkanem.
 6. Akreditace 5 bakalářských a 6 magisterských studijních programů z oblasti vzdělávání učitelství a dvou nově vzniklých magisterských studijních programů (Ochrana přírody a Geoenvironmentální rizika a sanace).
 7. Různé.

Přijatá usnesení:

 1. Akademický senát Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity (PřF MU) souhlasí se jmenováním doc. Ing. Pavla Ryanta, Ph.D., členem Vědecké rady PřF MU.
 2. Akademický senát PřF MU schválil celkový neinvestiční rozpočet PřF MU jakožto součást souhrnného rozpočtu Masarykovy univerzity na rok 2018.
 3. Akademický senát PřF MU schválil celkový investiční rozpočet PřF MU jakožto součást souhrnného rozpočtu Masarykovy univerzity na rok 2018.
 4. Akademický senát PřF MU schválil opatření děkana Pravidla rozdělování finančních prostředků PřF MU v roce 2018.
 5. Akademický senát schválil rozdělení finančních prostředků PřF MU pro rok 2018 na rozpočet centralizovaných nákladů fakulty a rozpočty jednotlivých ústavů.
 6. Akademický senát PřF MU souhlasí v souladu s § 27 odst. 2 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a  čl. 23 odst. 6 vnitřního předpisu Masarykovy univerzity Schvalování, řízení a hodnocení kvality studijních programů MU s návrhy těchto studijních programů a doporučuje je Vědecké radě PřF MU ke schválení:

  Bakalářské studijní programy:
  • Biologie se zaměřením na vzdělávání
  • Fyzika se zaměřením na vzdělávání
  • Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání
  • Chemie se zaměřením na vzdělávání
  • Matematika se zaměřením na vzdělávání

  Navazující magisterské studijní programy:
  • Ochrana přírody
  • Geoenvironmentální rizika a sanace
  • Učitelství biologie pro střední školy
  • Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy
  • Učitelství fyziky pro střední školy
  • Učitelství geografie a kartografie pro střední školy
  • Učitelství chemie pro střední školy
  • Učitelství matematiky pro střední školy

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 31684 od 15.8.2011