Academic Senate

9. zasedání AS PřF MU

9. zasedání Akademického senátu PřF MU se konalo dne 8. října 2018 od 15 hodin v zasedací  místnosti ve 4. nadzemním podlaží pavilonu A17 Univerzitního kampusu Bohunice.


Schválený program zasedání:

  1. Opatření děkana Pravidla a podmínky přijímacího řízení.
  2. Opatření děkana Podmínky stipendijních programů PřF MU.
  3. Směrnice děkana Etický kodex pracovníků PřF MU.
  4. Informace o zprávě Doktorandské komise AS MU.
  5. Různé.

 

Přijaté závěry a usnesení:

  1. Akademický senát PřF MU schválil opatření děkana Pravidla a podmínky přijímacího řízení.
  2. Akademický senát PřF MU schválil opatření děkana Podmínky stipendijních programů PřF MU.
  3. Akademický senát PřF MU projednal směrnici děkana Etický kodex pracovníků PřF MU.
  4. Akademický senát PřF MU byl informován o zprávě Doktorandské komise AS MU.
  5. Akademický senát PřF MU stanovil tyto plánované termíny svých zasedání: 12. listopad 2018, 10. prosinec 2018 a 11. březen 2019, vždy od 15 hodin.

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 33877 od 15.8.2011