Academic Senate

17. zasedání AS PřF MU

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
 
tímto svolávám a dovoluji si Vás pozvat na 17. zasedání Akademického senátu PřF MU, které se bude konat v pondělí 24. dubna 2017 od 15:00 v zasedací místnosti děkanátu.
 
Předběžný program zasedání:

  1. Schválení programu zasedání.
  2. Rozdělení finančních prostředků PřF MU na rok 2017 na rozpočet centralizovaných nákladů fakulty a rozpočty jednotlivých ústavů, předložené děkanem.
  3. Volba členů a předsedy volební komise pro projednání návrhu na jmenování děkana PřF.
  4. Různé.

Zasedání senátu jsou dle zákona o vysokých školách veřejně přístupná, hosté jsou vítáni.

S přátelským pozdravem

Milan Baláž
předseda AS PřF MU


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 25345 od 15.8.2011