Academic Senate

Kandidáti do AS MU pro funkční období 2018-2020

Bc. Martin Svatoň (stud PřF MU), student geografie a ruštiny, učo: 406706

V případě mého zvolení do Studentské komory Akademického senátu MU se budu zabývat především těmito otázkami:

 

    - Zlepšení podpory spolkové činnosti, která má být nedílnou součástí studia na Masarykově univerzitě.

   - Aktivní účast zástupců univerzity na významných studentských událostech konaných v Brně, především na výročí 17. listopadu.

   - Rozšíření nabídky výuky cizích jazyků a kurzů vyučovaných v cizích jazycích, s čímž souvisí i častější zaměstnávání zahraničních lektorů a pedagogů.

   - Implementace nového školského zákona, především nových garancí programů, do vnitřních předpisů a praxe Masarykovy univerzity.

 

S pozdravem

Martin Svatoň


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 159 od 8.11.2017