Academic Senate

Výroční zpráva o hospodaření PřF MU za rok 2016

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2016, předložená Akademickému senátu PřF MU děkanem fakulty  ke schválení na 1. zasedání  AS PřF MU dne 9. října 2017, se skládá z těchto částí:

Zveřejněno dne 1. října 2017, 23:00


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 120 od 1.10.2017