Academic Senate

Kandidáti do AS MU pro funkční období 2018-2020

prof. RNDr. Zuzana Došlá, DSc. (ÚMS Ústavy PřF MU), učo: 2128

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

chtěla bych Vás požádat o podporu mé kandidatury do Akademického senátu MU pro období 2018–2020. 

Pro práci v Akademickém senátu mohu nabídnout své dlouholeté zkušenosti na Masarykově univerzitě, zejména z Akademického senátu MU v letech 2003–2004, vedení fakulty jako proděkanka v letech 2004–2014, členství ve vědeckých radách PřF MU a PřF UPOL a zkušenosti v mimouniverzitních orgánech v oblasti vědy a výzkumu, zejména jako předsedkyně Expertního panelu Matematické vědy při Radě pro výzkum, vývoj a inovace Úřadu vlády ČR a a jako členka v Radě Matematického ústavu Akademie věd ČR. 

V případě, že budu zvolena, budu usilovat o další rozvoj a šíření dobrého jména Masarykovy univerzity a její Přírodovědecké fakulty.

 

V Brně 31. října 2017                                                                      Zuzana Došlá


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 174 od 8.11.2017