Language Centre, Faculty of Science Division

Uznávání zkoušek z anglického jazyka

Žádosti o uznání předmětů vyřizuje garant předmětu Mgr. Eva Čoupková, Ph.D. nejpozději do 3 týdnů od zahájení výuky v semestru, a to po předchozí domluvě mailem.
Potřebné náležitosti:

  1. originál dokladu o složení příslušné zkoušky (bude vrácen)
  2. vyplněná žádost o uznání zkoušky (formulář: "Žádost o uznání předmětů" )

Zkoušky dle uvedené tabulky se uznávají maximálně 3 roky zpětně! Toto se nevztahuje na zkoušky CAE a CP, které nemají časové omezení.

Typ zkoušky/školyUznává seKoná se
Anglické gymnázium -
profilový předmět studovaný v angličtině
JA001
-
JA002
-
Malá státnice na JŠ JA001
-
Velká státnice na JŠ JA001
-
JA002
-
Zkouška na jiné fakultě JA001 individuální posouzení
JA002 individuální posouzení
Cambridge First Certificate in English (FCE) JA001
-
JA002 - písemná část ústní část
Cambridge Advanced Certificate (CAE) JA001
-
JA002
-
Cambridge Proficiency Certificate in English JA001
-
JA002
-
TOEFL JA001
-
JA002 – písemná část ústní část
Studium v cizině na střední škole
(v anglicky mluvící zemi)
JA001
-
JA002 – písemná část
ústní část
IELTS JA001
-
JA002
-

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 2273 od 29.11.2016