Language Centre, Faculty of Science Division

Uznávání zkoušek z francouzského jazyka

Typ zkoušky Uznává se Koná se
certifikát C1 z bilingvního gymnázia -přírodovědné zaměření JF001 -
JF002 -
DELF B1 JF001 ústní část (prezentace)
DELF B2 JF001 ústní část (prezentace)
JF002 ústní část (prezentace)
DALF C1 JF001 -
JF002 -
základní státní zkouška JF001 ústní část (prezentace)
všeobecná státní zkouška JF001 ústní část (prezentace)
JF002 ústní část (prezentace)
zkouška na přírodovědecké fakultě jiné VŠ * JF001 -
JF002 -
zkouška na VŠ jiného oboru * JF001 ústní část (prezentace)
JF002 individuální posouzení

* uznává se, pokud je uznávaná zkouška výstupem alespoň dvousemestrálního studia

 

Žádosti o uznání předmětů vyřizuje garant předmětu  nejpozději do 3 týdnů od zahájení výuky v semestru, a to po předchozí domluvě mailem.
Potřebné náležitosti:

  1. originál dokladu o složení příslušné zkoušky (bude vrácen)
  2. vyplněná žádost o uznání zkoušky (formulář: "Žádost o uznání předmětů" )

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 902 od 29.11.2016