Doctoral Studies

Anthropology - Field

Topic name: The automobile: Sexual and erotic associations

Supervisor: prof. PhDr. Jaroslav Malina, DrSc.

Oficiální zadání:
Význam automobilu v sexuální praxi mladých lidí (například v sociální vrstvě vysokoškolských studentů) – seznamování, schůzky, sexuální styky. Získávání dat pomocí dotazníkových šetření, řízených rozhovorů a ankety na internetových sociálních sítích.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 781158 od 2.8.2011