Doctoral Studies

Anthropology - Field

Topic name: The automobile: The expression of local patriotism in historical and cultural context

Supervisor: prof. PhDr. Jaroslav Malina, DrSc.

Oficiální zadání:
Anotace: Vynález a masové rozšíření automobilu změnilo povahu moderní civilizace, bezpochyby způsobilo sblížení životního stylu širokých vrstev v různých částech světa a promítlo se i do architektury, urbanizace a uspořádání veřejného prostoru. V době existence globálních automobilových značek začínáme zapomínat na dobu, kdy existovala úzká vazba mezi národní identitou a konkrétními automobilovými značkami. Úkolem studie bude prozkoumat způsob, jak se v určitých historických epochách promítala do vzhledu, vybavení a výroby některých výrazných automobilových značek (Austin, Citroën, Fiat, Ford, Mercedes, Peugeot, Renault, Saab, Škoda, Volkswagen, Volvo apod.) dobová atmosféra, kolektivní aspirace, očekávání a historické osudy moderních národů.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 809570 od 2.8.2011