Doctoral Studies

Biomolecular Chemistry - Field

Topic name: An electrochemical enzyme biosensors based on a hybrid electrode systems

Supervisor:

Předběžné zadání:
V rámci disertační práce bude studován nový přístup k elektrochemické detekci vycházející z obvyklých elektroanalytických principů a inspirovaný biamperometrickými metodami. Detekčním elementem bude nesymetrický elektrodový systém vytvořeným na destičce plošného spoje vyznačující se především zanedbatelnou výrobní cenou. Prvním studovaný biosenzor bude připraven imobilizací enzymu glukóza oxidázy na povrch tohoto elektrodového systému a stanovovaným modelovým analytem pak bude glukóza. Detekční metoda bude kombinována s originálním elektronickým převodníkem vyvíjeným na našem pracovišti ve spolupráci s FEKT, VUT. Spojením studované detekční metody se zmíněným převodníkem bude vytvořena platforma pro budoucí point-of-care biosenzor s potenciálem reálného využití. Práce bude probíhat na pracovišti CEITEC, MU.
Literatura:
LACINA, Karel a Petr SKLÁDAL. Bipolar transistor amplifier for transduction of electrochemicalresponse to visual perception. SENSORS AND ACTUATORS B: CHEMICAL, Lausanne (Switzerland): Elsevier Science, 2015, roč. 210, April, s. 183-189. ISSN 0925-4005. doi:10.1016/j.snb.2014.12.110.
Poznámka:
Vedoucí: Mgr. Karel Lacina, Ph.D., učo 77968


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 888365 od 2.8.2011