Doctoral Studies

Biochemistry - Field

Topic name: Interactomics: Combined in vitro and in silico approaches

Supervisor:

Oficiální zadání:
Úkolem studenta bude rozšířit spektrum metod pro proteomické studium proteinových komplexů s využitím hmotnostní spektrometrie včetně analýzy dat. Metodika bude aplikována při studiu proteinových komplexů v nádorových buňkách v odpovědi na inhibitory dějů vedoucích ke tvorbě metastáz, získaná data budou srovnávána s databázovými údaji a validována biochemickými metodami. Proteomické metodiky budou využity také při studiu substrátové specifity proteázy CPB1 zapojené do pronádorových mechanismů a při studiu významných dějů bakteriálního metabolismu. Téma bude řešeno v rámci spolupráce s University of British Columbia, Vancouver, Kanada. Financování je zajištěno mj. z projektu Grantové agentury ČR č. 17-05957S včetně částečného pracovního úvazku pro doktoranda.
Literatura:
BOUCHAL, Pavel, Monika DVOŘÁKOVÁ, Theodoros ROUMELIOTIS, Zbyněk BORTLÍČEK, Ivana IHNATOVÁ, Iva PROCHÁZKOVÁ, JTC HO, Josef MARYÁŠ, Hana IMRICHOVÁ, Eva BUDINSKÁ, Rostislav VYZULA, SD GARBIS, Bořivoj VOJTĚŠEK a Rudolf NENUTIL. Combined Proteomics and Transcriptomics Identifies Carboxypeptidase B1 and Nuclear Factor kappa B (NF-kappa B) Associated Proteins as Putative Biomarkers of Metastasis in Low Grade Breast Cancer. MOLECULAR & CELLULAR PROTEOMICS, BETHESDA: AMER SOC BIOCHEMISTRY MOLECULAR BIOLOGY INC, 2015, roč. 14, č. 7, s. 1814-1830. ISSN 1535-9476. doi:10.1074/mcp.M114.041335.
Poznámka:
Budoucí školitel: Mgr. Pavel Bouchal, Ph.D., Ústav biochemie PřF MU


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 781915 od 2.8.2011