Doctoral Studies

Anthropology - Field

Topic name: Nomadic populations and the automobile

Supervisor: prof. PhDr. Jaroslav Malina, DrSc.

Oficiální zadání:
Anotace: Výzkum bude zaměřen na dopad rozvoje automobilismu na vybrané kočovné populace Evropy (Cikáni, Travelleři, Romničelové ad.) v diachronní perspektivě. Sledovány budou především změny spojené vytěsněním jiných („tradičních“) způsobů migrace přechodem evropských společností do „automobilového režimu“.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 808477 od 2.8.2011