Doctoral Studies

Biochemistry - Field

Topic name: Modern separation methods as a tool for bioanalysis of molecules and cells

Supervisor: RNDr. Vladislav Kahle, CSc.

Oficiální zadání:
Vzájemně propojená soustava soudobých separačních metod je základem rozsáhlého pokroku v bioanalýze, a tím ve stále hlubším chápání biochemických mechanismů existence života. Neustálé vylepšování chromatografických, elektroforetických a hmotnostně spektroskopických metod a zvláště jejich kombinací, společně s využitím dalších, např. mikroskopických a spektroskopických postupů umožňuje odpovídat na otázky, které ještě relativně nedávno nebylo ani možno formulovat. Postgraduální student/ka by se měl/a v rámci předkládaného tématu naučit využívat separační metody na pokročilé úrovni pro separace molekul (peptidy, proteiny) i jednobuněčných organizmů (viry, bakterie). Součástí studia bude výzkumná práce v oboru miniaturizace a automatizace kapalinové chromatografie, kapilární elektroforézy, kombinace těchto metod do vícerozměrových schémat a spojení s hmotnostní spektrometrií.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 897491 od 2.8.2011