Doctoral Studies

Anthropology - Field

Topic name: Estimation of stress based on the chemical analysis of the hair

Supervisor: prof. Slawomir Marek Koziel, DSc.

Předběžné zadání:
Základem studie bude vypracování metodiky hodnocení záznamu stresu v předchozích měsících života na základě chemických stop ve vlasech. Předpokládá se testování metodiky na pilotním vzorku. Po specifikaci rutinního postupu bude následovat aplikace, zaměřená na srovnávání míry prodělaného stresu v závislosti na vybraných sociálních faktorech. V případě fungující metodiky pak lze téma rozdělit do podtémat pro několik studentů, podle sledovaného sociálního jevu (zdravotní stav, menarche a rodinná situace, těhotenství a prospívání novorozence/kojence). Studie vyžaduje ne příliš vysoké prostředky na chemické analýzy, na kterých se pracoviště školitele v Polsku bude podílet, student dále podá žádost o studentský grant FR MU.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 808940 od 2.8.2011