Doctoral Studies

Biochemistry - Field

Topic name: Organ specific metastatic mechanisms of breast cancer and possibilities of their modulation

Supervisor:

Oficiální zadání:
Student/ka se v práci zaměří na molekulární rozdíly v mechanismech metastazování nádorů prsu (i) do lymfatických uzlin, což je nejvýznamnější prognostický faktor u nádorů prsu, a (ii) vzdáleného metastazování, především pak do skeletu, které představují klinicky nejzávažnější skupinu. Práce bude zahrnovat analýzu mRNA datasetu pacientek s nádory prsu (bude řešeno ve spolupráci s analytikem dat), rekapitulaci klíčových mechanismů, jejich vztah k orgánové specifitě a výběru vhodných inhibitorů. Vybrané inhibitory budou poté srovnávány na buněčných modelech ve vztahu ke studovaným prometastickým dějům s využitím proteomiky a sekvenování nové generace, účinek vybraných inhibitorů bude posouzen také in vivo. Téma může být rozšířeno i na další typy nádorů. Financování je zajištěno z projektu Grantové agentury ČR č. 17-05957S včetně částečného pracovního úvazku pro doktoranda.
Literatura:
BOUCHAL, Pavel, Monika DVOŘÁKOVÁ, Theodoros ROUMELIOTIS, Zbyněk BORTLÍČEK, Ivana IHNATOVÁ, Iva PROCHÁZKOVÁ, JTC HO, Josef MARYÁŠ, Hana IMRICHOVÁ, Eva BUDINSKÁ, Rostislav VYZULA, SD GARBIS, Bořivoj VOJTĚŠEK a Rudolf NENUTIL. Combined Proteomics and Transcriptomics Identifies Carboxypeptidase B1 and Nuclear Factor kappa B (NF-kappa B) Associated Proteins as Putative Biomarkers of Metastasis in Low Grade Breast Cancer. MOLECULAR & CELLULAR PROTEOMICS, BETHESDA: AMER SOC BIOCHEMISTRY MOLECULAR BIOLOGY INC, 2015, roč. 14, č. 7, s. 1814-1830. ISSN 1535-9476. doi:10.1074/mcp.M114.041335.
Poznámka:
Budoucí školitel: Mgr. Pavel Bouchal, Ph.D., Ústav biochemie PřF MU


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 780025 od 2.8.2011