Doctoral Studies

Anthropology - Field

Topic name: The Origins of Warfare: Violence in the Prehistory of Moravia

Supervisor: prof. PhDr. Jaroslav Malina, DrSc.

Předběžné zadání:
Cílem této disertační práce je plnohodnotná syntéza počátků válečnictví, vycházející z materiálové pramenné základny moravského pravěku (paleolit – halštat). Přihlíženo bude rovněž k etnografickým zdrojům.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 780675 od 2.8.2011