Doctoral Studies

Biochemistry - Field

Topic name: Preparation of theranostics for in vivo imaging and tumor therapy

Supervisor: RNDr. Jaroslav Turánek, CSc.


Poznámka:
Konzultant: prof. Andrew D. Miller - Kings College Detailnější informace pro zájemce budou poskytnuty na základě osobního pohovoru s Dr. Turánkem (VUVel Brno, tel. 533331311). Postgraduální studium je vázáno na nový projekt OP VVV „FIT“ (Farmakologie, Imunoterapie, nanoToxikologie 2017 - 2021), který disponuje nejmodernějšími přístroji pro daná témata.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 779575 od 2.8.2011