Doctoral Studies

Biomolecular Chemistry - Field

Topic name: The role of noncoding RNAs in gene expression regulation

Supervisor: doc. Mgr. Štěpánka Vaňáčová, Ph.D.

Oficiální zadání:
Cilem prace bude studium vlivu nekodujich RNA na genovou expresi vybranych prikladu mRNA na modelovem organismu Saccharomyces cerevisiae. Tema bude zpracováváno pomocí genetických, biochemických a molekulárně biologických přístupů. Toto PhD téma je vhodné pro studenty chemie či biologie jenž mají zájem o studium biologických pochodů na molekularní úrovni. Téma je vysoce interdisciplinární a dává kandidátovi možnost se seznámit s moderními technikami molekulární biologie, biochemie a biofyziky. Absolvent tohoto programu se bude schopen uplatnit na prestižních zahraničních a domácích akademických pracovištích. Tento výzkumný projekt je podporován prestižní organizacemi European Molecular Biology Organization (EMBO) a Wellcome Trust.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 883854 od 2.8.2011