Doctoral Studies

Biomolecular Chemistry - Field

Topic name: Structure, dynamics, chemistry and evolution of nucleic acids. From prebiotic reactions to protein/RNA complexes

Supervisor: prof. RNDr. Jiří Šponer, DrSc.

Oficiální zadání:
Po osobní dohodě nabízíme práci v následujících oblastech (přesný výběr tématu vyžaduje osobní rozhovor a seznámení se s tématy, protože je potřeba vzít do úvahy zájem i schopnosti každého individuálního uchazeče/čky): K výzkumu používáme rozsáhlé škály nejmodernějších metod teoretické a výpočetní chemie a bionformatiky v úzké spolupráci s řadou experimentálních laboratoří (krystalografie, NMR, biochemické metody, spektroskopické metody, vysokoenergetický laser atd.).
1) Studium strukturní dynamiky funkčních molekul RNA.
2) Studium katalytickým molekul RNA.
3) Studium komplexů mezi proteiny a RNA.
4) Studium DNA, zejména guaninových kvadruplexů.
5) Studium základních molekulových interakcí v nukleových kyselinách a modulárních bloků nukleových kyselin pomocí kvantové chemie.
6) Studium prebiotické chemie vedoucí ke vzniku života. Téma pak bude vypsáno ve zpřesněné podobě na míru pro konkrétního studenta či studentku.

Více na http://www.ibp.cz/cs/oddeleni/struktura-a-dynamika-nukleovych-kyselin/aktualni-vedecky-program/
Profil současného výzkumu lze zjistit i ze seznamu publikací
http://www.ibp.cz/cs/oddeleni/struktura-a-dynamika-nukleovych-kyselin/publikace-uplny-seznam/


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 886793 od 2.8.2011