Doctoral Studies

Genomics and Proteomics - Field

Topic name: Structural and functional analyses of multistep phosphorelay regulatory domains mediating hormonal signaling in Arabidopsis thaliana

Supervisor: Ing. Blanka Pekárová, Ph.D.

Oficiální zadání:
V naší laboratoři se zabýváme studiem signálních drah rostlinných hormonů a to zejména cytokininů a etylénu ve vývoji modelového organizmu Arabidopsis thaliana (1-3). Cytokininový signál je přenášen proteiny tzv. vícekrokového přenosu fosfátu (multisptep phosphorelay, MSP), etylénový signál je přenášen tzv. MAP kináza (MAPK) kaskádou. Naše předběžné výsledky ukazují na vzájemnou interakci obou drah a její funkční význam v regulaci vývoje Arabidopsis. Etylénové receptory patří do rodiny receptorových histidinkináz, avšak přítomnost různých divalentních iontů významně ovlivňuje jejich kinázovou aktivitu a tím i substrátovou specifitu, např. v přítomnosti Mn2+ iontu mají etylenové receptory ETR1 a ERS1 jak HK, tak i STK aktivitu, zatímco Ca2+ a Mg2+ ionty inhibují kinázovou aktivitu ETR1 a ERS1 má výhradně pouze STK aktivitu (4). Cílem této práce, která bude probíhat v rámci řešení projektu GAČR, je popsat vliv divaletních iontů (především Mn2+, Ca2+ a Mg2+) na strukturu a funkci vybraných regulačních domén a tak přispět k pochopení molekulárních mechanizmů obou signálních drah. Předpokladem pro struktrurní analýzu bude zavedení techniky pro segmentové izotopové značení proteinů, které umožňuje NMR studium velkých a multi-doménových proteinů.
Poznámka:
Školitelem bude Ing. Blanka Pekárová, Ph.D., Výzkumná skupina Funkční genomika a proteomika rostlin, učo 236500, pekarova@sci.muni.cz, Zájemci kontaktujte přímo ing. Blanku Pekárovou


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 899633 od 2.8.2011