Doctoral Studies

Biomolecular Chemistry - Field

Topic name: Structural and functional studies of RNA-binding proteins involved in RNA metabolism

Supervisor: doc. Mgr. Richard Štefl, Ph.D.

Předběžné zadání:
RNA vázající proteiny hrají důležitou roli při biogenezi RNA. Tyto proteiny rozpoznávají specifické sekvence RNA, rekrutují různé enzymy na specifická místa, řídí sbalování RNA do správných 3D konformací, nebo se například nespecificky nabalují na RNA a tím ji chrání před degradací. Cílem studia bude zjistit, jak některé RNA vázající proteiny, které jsou spojovány s metabolismem RNA, interagují s RNA. Ke studiu budou použity techniky molekulární biologie a biofyzikální metody. Nukleární magnetická rezonance (NMR) bude použita jako hlavní metoda k získání tří dimenzionálních strukturních informací o studovaných systémech. Tento projekt objasní podstatu některých signálních mechanismů, které řídí metabolismus RNA.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 889463 od 2.8.2011