Doctoral Studies

Biomolecular Chemistry - Field

Topic name: Structural analysis of proteins using NMR spectroscopy

Supervisor: doc. Mgr. Richard Štefl, Ph.D.

Předběžné zadání:
V rámci tohoto tématu se student seznámí s technikami pokročilé nukleární magnetické resonance a jejich použití pro strukturní analýzu proteinů. Součástí tématu je také příprava a purifkace proteinů. Detailní informace o projektu poskytne školitel.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 900831 od 2.8.2011