Doctoral Studies

Biomolecular Chemistry - Field

Topic name: Structural studies of molecular machines involved in regulation of gene expression

Supervisor: doc. Mgr. Richard Štefl, Ph.D.

Předběžné zadání:
Každou minutu živá buňka vyprodukuje tisíce proteinů. Tento proces, zvaný genová exprese, je důkladně kontrolován speciálními molekulárními stroji, které vyhodnocují jestli jednotlivé meziprodukty při výrobě proteinu jsou správně zpracovány. Nesplňuje-li meziprodukt požadavky na kvalitu, molekulární stroje kontrolující kvalitu jej označí „štítkem“ a následně jej předají k degradaci. Proces kontroly kvality v buňce je extrémně důležitý protože zajišťuje produkci pouze kvalitních proteinů které posléze zachovávají její životní funkce. Cílem studia bude nahlédnout do procesu kontroly kvality genové exprese pomocí molekulární biologie a biofyzikálních metod. Nukleární magnetická rezonance bude použita jako hlavní metoda k získání tří dimenzionálních strukturních informací o studovaných systémech. Studium bude zaměřeno na mechanismy kontroly kvality ribonukleové kyseliny (RNA), což je molekula která hraje velmi důležitou úlohu při přenosu genetické informace. Tento projekt objasní mechanismy kterým molekulární stroje kontrolující kvalitu rozpoznávají poškozené a špatně zpracované molekuly RNA. Toto PhD téma je vhodné pro studenty chemie či biologie jež mají zájem o studium biologických pochodů na molekularní úrovni. Téma je vysoce interdisciplinární a dává kandidátovi možnost se seznámit s moderními technikami molekulární a strukturní biologie. Absolvent tohoto programu se bude schopen uplatnit jak na prestižních zahraničních a domácích akademických pracovištích tak i v průmyslu. Podrobnější informace podá zájemcům školitel.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 780892 od 2.8.2011