Doctoral Studies

Biomolecular Chemistry - Field

Topic name: Free energy calculations on lectin/carbohydrate complexes

Supervisor: prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc.

Oficiální zadání:
The dissertation will deal with different methods to calculate protein/carbohydrate binding free energy in protein (lectin)/carbohydrate complexes. The methods used will be based on both force field potential energy as well as quantum chemistry calculations.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 778295 od 2.8.2011