Doctoral Studies

Anthropology - Field

Topic name: Relationship between digit ratio (2D:4D) estimated from X-rays and human history of life

Supervisor: prof. Slawomir Marek Koziel, DSc.

Předběžné zadání:
Studie bude sledovat souvislosti mezi vrozenými (prenatálně ustavenými) znaky ruky a znaky životní historie jedince, jako jsou růst, maturace, reprodukce, sociální mobilita, zdravotní stav v 50 letech věku. Cílem je specifikovat roli prenatálních vývojových procesů (tzv. prenatální programování), zejména vlivů zevního prostředí, na průběh následné životní historie. Materiál představují údaje a rentgenové snímky ruky ze dvou longitudinálních studií, uskutečněných ve Vratislavi v Polsku. Vybavení pro skenování a analýzy je dostupné v laboratoři, jiné prostředky nejsou třeba.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 780891 od 2.8.2011