Doctoral Studies

Parasiteology - Field

Candidates for members of the Commission for state doctoral exams and defenses

Předsedové:
  • prof. MVDr. Iva Dyková, DrSc. - ÚBZ PřF MU
  • doc. RNDr. Milan Gelnar, CSc. - ÚBZ PřF MU

Interní členové:
  • doc. RNDr. Andrea Vetešníková Šimková, Ph.D. - ÚBZ PřF MU
  • RNDr. Božena Koubková, Ph.D. - ÚBZ PřF MU

Externí členové:
  • prof. RNDr. Petr Horák, Ph.D. - PřF UK, Viničná 7, 128 44 Praha 2
  • prof. MVDr. Břetislav Koudela, CSc. - VFU, Palackého 1/3, 612 00 Brno
  • prof. RNDr. Tomáš Scholz, CSc. - Biologické centrum AV ČR, Branišovská 31, 370 05 České Budějovice
  • RNDr. Libuše Kolářová, CSc. - IPVZ, Katedra mikrobiologie, Ruská 85, 100 34 Praha 10 (MŠMT)

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 873768 od 2.8.2011