Doctoral Studies

Structural Biology - Field

Candidates for members of the Commission for state doctoral exams and defenses

Chairmen:
 • prof. Mgr. Lukáš Žídek, Ph.D. - NCBR PřF MU + CEITEC MU
 • prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc. - NCBR PřF MU + CEITEC MU
 • prof. RNDr. Michaela Wimmerová, Ph.D. - ÚBCH PřF MU + NCBR PřF MU + CEITEC MU
 • prof. RNDr. Vladimír Sklenář, DrSc. - NCBR PřF MU + CEITEC MU

Internal members:
 • doc. RNDr. Miroslav Fojta, CSc. - CEITEC MU
 • doc. RNDr. Petr Skládal, CSc. - CEITEC MU + Ústav biochemie PřF MU
 • prof. RNDr. Jiří Šponer, DrSc. - NCBR PřF MU
 • doc. Mgr. Richard Štefl, Ph.D. - ÚFKL PřF MU + CEITEC MU
 • doc. Mgr. Lukáš Trantírek, Ph.D. - CEITEC MU
 • doc. Mgr. Štěpánka Vaňáčová, Ph.D. - CEITEC MU

External members:
 • doc. RNDr. Michal Čajan, Ph.D. - Palacký University Olomouc
 • prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc. - University of South Bohemia in České Budějovice
 • prof. Ing. Richard Hrabal, CSc. - University of chemistry and technology Prague
 • doc. Mgr. Marek Petřivalský, Dr. - Palacký University Olomouc
 • doc. Ing. Vojtěch Spiwok, Ph.D. - University of chemistry and technology Prague
 • prof. Mgr. Marek Šebela, Dr. - Palacký University Olomouc
 • prof. RNDr. Michaela Vorlíčková, DrSc. - Institute of the Biophysics of the Czech Academy of Sciences, Brno

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 997946 od 2.8.2011