Doctoral Studies

Studentské průkazy

Mezinárodní identifikační karta pro studenty (ISIC)

Průkaz umožňuje svému držiteli vstupy na pracoviště a do zařízení v rámci univerzity (posluchárny, laboratoře, knihovny), identifikaci vůči stravovacímu systému v menzách MU a používání kopírek, tiskáren a dalších zařízení vybavených snímači mikročipů. Zároveň mu přináší mnoho slev a výhod v oblasti denního života (nakupování, kina, divadla, restaurace, sportoviště) a cestování (levné letenky, jízdenky, ubytování, vstupné do památek), nově i sezónní slevy (aktuální slevy na najdete na http://www.alive.cz/). Na kartu mají nárok pouze studenti prezenční formy doktorského studia. Absolventi magisterského studia na MU budou používat ISIC dosavadní, pouze si zakoupí revalidační přelepku pro platnost průkazu v dalším roce. Absolventi jiných škol si o něj požádají prostřednictvím oddělení pro doktorské studium, nejdříve se ale musí nechat vyfotografovat. Více informací najdete zde. První vydání karty ISIC je částečně hrazeno z rozpočtu fakulty, student doplácí jen 180 Kč. Po uplynutí prezenční doby studia ztratí studenti nárok na využívání slev a výhod, nicméně funkčnost karty v rámci univerzity zůstává zachována.

Průkaz studenta kombinovaného studia

Studenti kombinovaného doktorského studia si mohou požádat o vystavení karty opravňující je ke vstupům do zařízení univerzity (posluchárny, laboratoře, knihovny). Kartu získají prostřednictvím oddělení pro doktorské studium po předchozím vyfotografování se na Komenského nám. 2 (bývalá budova LF MU, místnost 014, přízemí vlevo).

Poplatky za nové karty a známky

Revalidační přelepky a nově vydané ISIC karty se platí pouze přes Obchodní centrum MU.

Jak na to? Na stránce Obchodního centra si v levém menu vyberte z Nabídky fakult Přírodovědeckou, poté zaklikněte link Přelepka ISIC a průkaz při ztrátě. Z nabízených možností si zvolíte, zda chcete platit jen za revalidační přelepku na příští rok, nebo za nový průkaz z důvodu změny příjmení či z důvodu jeho ztráty, popř. poškození.

U karet ISIC a karet kombinovaného studia je nutné kontaktovat i referentku Ivu Klímovou – , která zajistí storno původní karty a vyrobení karty nové.

Ceny průkazů dle Směrnice rektora č. 4/2016 platné od 1. 6. 2016:

První vydání průkazu ISIC 180 Kč
Karta kombinovaného studia 120 Kč
Cena revalidační známky 180 Kč
Nová karta ISIC při ztrátě nebo poškození staré karty 380 Kč
Nová karta ISIC při změně dat (změna příjmení) 180 Kč
Nová karta z důvodu vadného čipu staré karty zdarma

© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 5674 od 2.8.2011