Doctoral Studies

Theoretical physics and astrophysics - Field

List of current Doctoral topics

1.
Supervisor: doc. Ernst Paunzen, Dr.
2.
Supervisor: prof. RNDr. Zdeněk Mikulášek, CSc.
3.
Supervisor: Dr. Dieter Horst Nickeler
4.
Supervisor: prof. RNDr. Zdeněk Mikulášek, CSc.
5.
Supervisor: doc. Ernst Paunzen, Dr.
6.
Supervisor: doc. RNDr. Miloslav Zejda, Ph.D.
7.
Supervisor: Mgr. Brankica Šurlan, Ph.D.
8.
Supervisor:
9.
Supervisor: RNDr. Petr Škoda, CSc.
10.
Supervisor:
11.
Supervisor: Dr. Michaela Kraus
12.
Supervisor: doc. Mgr. Norbert Werner, Ph.D.
13.
Supervisor: prof. RNDr. Marian Karlický, DrSc.
14.
Supervisor: doc. Ernst Paunzen, Dr.
15.
Supervisor: Dr. Michaela Kraus
16.
Supervisor: prof. RNDr. Jana Musilová, CSc.

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 653837 od 2.9.2011