Internal Project Support

Ministerstvo zdravotnictví ČR

OBECNÉ INFORMACE

http://iga.mzcr.cz/publicWeb/

KONTAKTY

Ing. Zdeňka Rašková
tel.: 549 49 6530
  • vyhlášení soutěží, administrativní zabezpečení
Ing. Tereza Kalandrová
tel.: 549 49 3873
  • ekonomika projektů, kontroly čerpání

Vyhlášení jednostupňové veřejné soutěže o účelovou podporu MZ na léta 2015 – 2022

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZ“) vyhlašuje dne 15. května 2015 v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

2. veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích

o účelovou podporu MZ na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje naplňujících Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 – 2022 (dále jen ”Program”).

Více informací na http://www.azvcr.cz/podpora-vyzkumu/verejne-souteze.

Termín podání na fakultu – tj. vyplněno v GRIS, „user“ Raskova – 25. 6. 2015

Etická komise – viz http://www.sci.muni.cz/cz/EtickaKomise/.

Pdf FINAL zasílejte na adresu


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 4002 od 31.10.2011